Vyhľadávací formulár

Genezis 4

Kain a Ábel

1Adam poznal svoju ženu Evu, ona počala, porodila Kaina a povedala: Dostala som muža od Hospodina. 2Porodila aj jeho brata Ábela. Ábel sa stal pastierom oviec, ale Kain obrábal pôdu. 3Po istom čase priniesol Kain obetu Hospodinovi z poľných plodín. 4Ábel obetoval prvorodené zo svojho stáda s tukom. Hospodin priaznivo zhliadol na Ábela a na jeho obetu, 5ale na Kaina a na jeho obetu tak nepohliadol. Kain sa veľmi nahneval a tvár sa mu zamračila. 6Hospodin povedal Kainovi: Prečo sa hneváš? Prečo sa ti tvár tak zamračila? 7Či neprijmem aj teba, ak budeš robiť dobre? No ak nerobíš dobre, pri dverách číha na teba hriech a jeho žiadostivosť, ale ty ju máš ovládať.

8Kain povedal svojmu bratovi Ábelovi: Vyjdime von! Keď boli na poli, Kain napadol svojho brata Ábela a zabil ho. 9Tu sa Hospodin spýtal Kaina: Kde je tvoj brat Ábel? On odvetil: Neviem. Som azda strážcom svojho brata? 10Opäť sa ho spýtal: Čo si to urobil? Hlas krvi tvojho brata kričí ku mne zo zeme. 11Teraz budeš kliatbou vyhnaný z pôdy, ktorá otvorila ústa, aby z tvojej ruky vypila krv tvojho brata. 12Keď budeš obrábať pôdu, už ti nevydá svoju silu. Budeš sa nepokojne potulovať po zemi. 13Kain povedal Hospodinovi: Môj trest je väčší, než vládzem zniesť. 14Ty ma dnes vyháňaš z pôdy a budem sa skrývať pred tebou. Budem sa nepokojne potulovať po zemi; ktokoľvek ma stretne, zabije ma. 15Hospodin mu však povedal: Nie, to sa nestane, lebo ktokoľvek by zabil Kaina, toho postihne sedemnásobná pomsta. Hospodin poznačil Kaina, aby ho nikto, kto ho stretne, nezabil. 16Kain sa vzdialil od Hospodina a býval v kraji Nód, na východ od Edenu.

Kainovo potomstvo

17Kain poznal svoju ženu, ktorá počala a porodila Henocha. Postavil mesto a dal mu meno svojho syna Henocha. 18Henochovi sa narodil syn Irád; Irád splodil Mechujáela, Mechujáel Metušáela a Metušáel Lemecha. 19Lemech si vzal dve ženy. Jedna sa volala Ada a druhá Cilla. 20Ada porodila Jábala, ktorý sa stal praotcom tých, čo bývajú v stanoch pri stádach. 21Jeho brat sa volal Júbal; on sa stal praotcom všetkých, čo hrajú na citare a flaute. 22Aj Cilla porodila, a to Túbal-Kaina. Bol kováč a zhotovoval rozličné výrobky z bronzu a zo železa. Túbal-Kainova sestra bola Naama. 23Raz povedal Lemech svojim ženám:

Ada a Cilla, počujte môj hlas,

Lemechove ženy, načúvajte mojej reči!

Zabil som muža, ktorý ma poranil,

mládenca, ktorý ma udrel.

24Ak je pomsta za Kaina

sedemnásobná,

za Lemecha je

sedemdesiatsedemnásobná.

25Adam opäť poznal svoju ženu. Porodila syna a dala mu meno Šét, lebo povedala: Boh mi dal iného potomka namiesto Ábela, ktorého zabil Kain. 26Aj Šétovi sa narodil syn a dal mu meno Enóš. Vtedy sa začalo vzývať meno Hospodina.

Slovenský Ekumenický Biblia

© Slovenská biblická spoločnosť. Všetky práva vyhradené. Žiadna časť textu sa nesmie reprodukovať bez predchádzajúceho súhlasu vlastníka autorských práv. Kontakt: Slovenská Biblická Spoločnosť, P.O.Box 43, 974 09 Banská Bystrica; Tel: 048/413 41 91; E-mail: office@biblickaspolocnost.sk; Web: www.biblickaspolocnost.sk

More Info | Version Index